Tag - trợ lý ảo cena

KT Browser- KonTum Trình duyệt và trợ lý ảo

Trình duyệt Kt Browser (Trình duyệt kon tum) do Nguyễn Anh Khoa viết đang còn sơ khai và khá nhiều lỗi, nhiều tính năng thừa. Kt Browser được đánh giá thấp. Vì được tích hợp quá nhiều nhân nên trình duyệt rất nặng và khiến người dùng xóa cài đặt khi test thử được 5 phút. KT Browser có nhiều ý tưởng hay nhưng do kinh nghiệm lập trình vẫn đang còn non yếu nên có thể nói đây [...]